Dobrý den, můj dotaz se týká sterilizace nástrojů v pedikérských službách. Sterilizace ano či ne??Jaká platná ustanovení nařizují sterilizaci nástrojů? V jednom odborném časopise pro pedik. se uvádí, že pedikérky, mají podat OOVZ návrh změny provozního řádu na zrušení sterilizace s tím, že tato nemá právní oporu. Děkuji za odpověď.

Dle § 51 písm.i)  vyhlášky MZČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č.602/2006 Sb., je nutné používání sterilních nástrojů, kterými je porušována integrita lidské kůže (například depilační jehly, sklapely). Z tohoto vyplývá, že sterilizovat ANO. Dle mého názoru může dojít k porušení integrity lidské kůže i např. štipkami (střihnutí) a pod.

Dále dle § 21 odst. 1 písm.c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné (pod něž pedikúra patří) povinna zajistit, aby výkonem činností epidemiologicky závažných nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním.

Jana Miklová, KHS Zlín

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *