Lze používat parní sterilizátory Exacta Mocom, které nemají v programovém vybavení vakuový test a test průniku páry, ke sterilizaci zdravotnických prostředků ? děkuji

Předpokládám, že se jedná o tzv. malý parní sterilizátor s objemem komory <1 STJ. Z dotazu není zřejmé, zda se jedná o přístroj uvedený na trh již za platnosti normy EN 13060 nebo ještě před ní.

A) Pokud se jedná o přístroj podle normy EN 13060 a současně není vybaven V-testem, nemůže se jednat o přístroj s cykly typu B. Pravděpodobně se bude jednat o přístroj s cykly typu N. Tyto údaje musí být dohledatelné v návodu k použití přístroje. Z toho pak plyne oblast jeho použití, tj. vhodnost ke sterilizaci pouze určitých druhů zdravotnických prostředků.

B) Pokud by se jednalo o starší přístroj, u kterého není deklarováno splnění normy EN 13060, pak jeho použití pro sterilizaci zdravotnických prostředků je sporné. Bude u něj totiž chybět informace výrobce, jakými typy cyklů přístroj disponuje. V tom případě doporučuji postupovat principem tzv. předběžné opatrnosti a přístroj používat tak, jako by se jednalo o přístroj nanejvýš s cykly typu N.

Upozorňuji na nutnost provádění pravidené kontroly sterilizační účinnosti orgány ochrany veřejného zdraví, zejména u starších sterilizačních přístrojů.

Ing. Zdeněk Švéda

BMT Medical Technology, s.r.o.

1 thoughts on “Lze používat parní sterilizátory Exacta Mocom, které nemají v programovém vybavení vakuový test a test průniku páry, ke sterilizaci zdravotnických prostředků ? děkuji”

  1. Jen poznámku. Kontroly sterilizační účinnosti přístrojů neprovádějí orgány ochrany veřejného zdraví (KHS). Každý provozovatel ZZ, který má sterilizátor, si musí zajistit provádění pravidelných kontrol u příslušných laboratoří, které k tomu mají oprávnění.
    Četnost kontrol je dána vyhláškou MZd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *