Dobrý den, jakou délku silikonových hadic o průměru cca 2,5 cm lze sterilizovat? Děkuji.

Na Vaši otázku nelze jednoznačně odpovědět.  Prováděli jsme zkoušky na hadicích o vnitřním průměru 2 – 5 mm i na slikonových hadicích o vnitřním průměru 17 a vnějším 22 mm. Očekávali jsme díky většímu průměru a tudíž  větší hodnotě HPR  (Hollow pentetration resistance)  horší výsledky, než u hadiček menšího průměru stejné délky. To se potvrdilo u  „jednoduchých“ frakčních cyklů, kdy po dosažení vakua následovalo napuštění páry do přetlaku a opakovalo se několikrát.

Velký obrat ale nastal u procesu, který nyní používají některé firmy, kdy po dosažení prvního vakuua byla do komory několikrát vpuštěna pára o hodnotu cca 100 mbar vyšší než bylo vakuum a tento proces se opakoval taktéž několikrát (několik  krátkých malých pulsů). Poté následovaly standardní frakční cykly. Zkoušky byly prováděny na hadicích jednostranně uzavřených  a ukončených kapslí s vloženým testem. Průnik páry do hadic s velkými průměry byl v tomto případě  lepší, než u hadiček s průměry malými stejné délky.

Na čem tedy záleží? Na typu sterilizátoru, na použitém programu, na nastavených parametrech,  na tloušťce stěny hadice i na její poloze v komoře s ohledem na tvorbu kondenzátu uvnitř. Na kombinaci vložených materiálů v komoře.  Neznáme univerzální odpověď.

Pokud bychom stáli před otázkou, kterou pokládáte, jako jedinou objektivní metodu pro stanovení  délky hadice  kterou lze ve vašem sterilizátoru  sterilizovat, je  provední zkoušky s vloženými testy.  Pokud  budete mít zájem, můžete nás kontaktovat.

S pozdravem:  Pavel Filouš,  Scherex s.r.o

tel. 732 929 449

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *