Dobrý den, mám 2 dotazy: l. Mohou být na inspekčních pokojích v nemocnici umístěna čalouněná křesla . 2. Na kterých odděleních mohou být umístěny živé květiny nebo řezané květiny, donášené návštěvami. SAK ČR řeší tuto problematiku pouze na vytypovaných odděleních. Děkuji Vám

1. Žádný právní předpis nezakazuje umístění čalouněných křesel na inspekčním pokoji lůžkového oddělení, ale… Je třeba zvážit možnosti jejich účinného čištění a dezinfekce, tedy rizika poškození a zkrácení životnosti nábytku, jakož i účinnost úklidu.

2. Vyhláška MZ ČR č.195/2005 Sb. uvádí v § 7, odst.(5), písm. j)…“Na pracovištích intenzívní péče, chirurgických a gynekologickoo-porodnických se neumisťují květiny;“…

Ivan Kareš

2 thoughts on “Dobrý den, mám 2 dotazy: l. Mohou být na inspekčních pokojích v nemocnici umístěna čalouněná křesla . 2. Na kterých odděleních mohou být umístěny živé květiny nebo řezané květiny, donášené návštěvami. SAK ČR řeší tuto problematiku pouze na vytypovaných odděleních. Děkuji Vám”

  1. Zdravotnická zařízení mohou do provozního řádu dát, kde nemohou být umístěny živé květiny. Do seznamu lze zahrnout i ostatní oddělení, které nejsou uvedeny ve vyhlášce. Zaměstnanci musí respektovat jejich rozhodnutí a nepěstovat si v ordinacích květiny. Stejně tak mohou doporučit nebo zakázat návštěvám, aby nosili řezané kytky pacientovi. Kdyby jim je raději přinesli domů.
    Je třeba si uvědomit rizika, pacienti a návštěvy to po vysvětlení pochopí, ale někteří zdravotníci ne.

  2. Dobrý den,
    smí mít pacient psychiatrického oddělení na pokoji řezané květiny?
    Děkuji za odpověď.
    Nikola

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *