Dobrý den. Na semináři v Brně byla v přednášce panem Mullerem zpochybněna objektivita dutinových testů vyrobených z kovu. Na naší CS používáme dutinové testy GKE,které jsou kovové.Nevíme co si o tom máme myslet. Znamená to, že je nemůžeme používat? Děkuji za odpověď. Michaela

Přednášku pana Müllera jsem bohužel ze zdrav.důvodů nestihl, nicméně druhý den semináře jsme odpovídali na otázky zneklidněných posluchačů. Od nich jsme získali hlavní sporné body. Přikládám odpověď na Váš dotaz i dotazy z druhého dne semináře.

V kovovém tělísku dochází k falešně pozitivnímu výsledku BD tím, že z vnější strany  dochází k prohřívání stěny a zahřívání indikátoru. Dochází k nasávání média.

Tato argumentace je nesprávná. V kovovém tělísku skutečně dochází k intenzivnějšímu přenosu tepla z vnější strany na vnitřní. Smyslem aplikace dutinového testu je však průnik páry až na konec dutiny do kapsle s testem. Pokud nedošlo k dostatečnému prostupu páry, nachází se uvnitř  kapsle s testem jen ohřátý vzduch a  test se nezbarví do černa, jen působením suchého tepla zhnědne. Hnědá barva je vyhodnocena jako nevyhovující.

K samovolnému nasátí média do kapsle může dojít jen v případě vzniku podtlaku uvnitř kapsle s testem. K tomu může dojít v případě že:

  1. 1.      Celý systém je dostatečně penetrován párou a..
  2. 2.      Na povrch kapsle působí  chlad, který způsobí uvnitř kondenzaci a vznik podtlaku. (Podobně, jako u zavařovací sklenice dochází k přisátí víčka chládnutím nálevu)

Ad.1 Pokud došlo k penetraci páry až dovnitř kapsle, je to stav, který je žádoucí a působení tepla z vnější strany tělesa jen simuluje skutečný nástroj

Ad.2.Chlad, který by způsobil kondenzaci nastává až po proběhlé sterilizační expozici, kdy médium je již z dutiny vysáváno, má sníženou teplotu a odchází z dutiny do  vývěvy.

Navíc. K aplikaci  kovu bylo přistoupeno z důvodů časové nestability plastu a jeho netěsnosti. Kovová tělíska problémy s nětěsností nemají.

BD dutinový test není schopen zaznamenat  přítomnost vzduchu

Měřením bylo zjištěno, že dutinový BD test je schopen zaznamenat již 0,2 – 0,3 ml vzduchu nebo inertního plynu a toto množství díky tenké kapiláře a úzkému testu rozložit do délky tak, že je viditelné. U plošného testu  je třeba pro vizuální indikaci (skvrnu na testu) mnohem větší objem cca 200 – 300 ml. Srovnávacími zkouškami v profesionální laboratořích bylo potvrzeno, že dutinový BD test vykazuje vyšší citlivost, než balíčkový.

Pozn. Pro sterilizaci porézního materiálu a povrchové sterilizace je balíčkový BD test naprosto dostačující. Je-li ve sterilizátoru sterilizováno laparoskopické instrumentarium s dutinami,  je logické použítí  BD test na identickém principu.

 BD dutinový test není schopen odhalit závady (pouze zhruba  u  4 – 5%)

BD test je ranním testem připravenosti celého systému – vyvíječ, potrubí, sterilizační komora, parametry.

Smyslem BD testu je deklarovat, že pára je přítomna v dostatečné kvalitě, bez obsahu vzduchu a inertních plynů a že sterilizační cyklus díky nastaveným parametrům je schopen dopravit páru do dutiny testu. To je smyslem a cílem. Svými výsledky je schopen indikovat nedostatečné odvzdušnění,  mokrou páru, páru se směsicí vzduchu či inertních plynů.

 Měření prokázalo lepší diagnostické vlastnosti TST testů

Ve většině případů se jedná o TST testy rozměrů  přibližně plus/minus 1-2 x 4-6 cm. Tyto testy se přikládají ke sterilizovanému materiálu. Díky svým rozměrům je není možno použít jako testy k určení stupně prostupnosti páry do  dutiny.  Takto vložené testy dávají informaci o poměrech panujících v místě kde jsou uloženy. To nelze zpochybnit. Nikoli však v dutinách nástrojů. K tomu slouží a mají nenahraditelnou úlohu  PCD tělíska. Autor pravděpodobně přehlédl skutečnost, že sám je ve svém katalogu nabízí.

 Závěrem:

Aplikace dutinových testů akcelerovala s nástupem laparoskopického instrumentaria, jejichž některé části (vnitřní plochy) nebyly stávajícími testy pokryty. Zdůrazňuji, že BD testy, jejichž tělesa nesou označení EN 11140-4 a PCD tělesa s označením EN 867-5 jsou legislativně oprávněná a lze je používat. (V případě GKE modrá,fialová i oranžová) Tuto skutečnost ostatně již odráží i novela vyhlášky 195. Omlouvám se za složitost výkladu, ale jedná se zejména o fyzikální principy, které bylo nutno popsat a nám všem nezbývá, než je vzít na vědomí.

Testy vloženými mezi papírky  ani volně umístěnými mezi materiál není možno posoudit stav průniku páry do dutin komplexních nástrojů a bezprostředně po sterilizaci tak rozhodnout o kvalitě procesu.

 Pavel Filouš, Scherex

2 thoughts on “Dobrý den. Na semináři v Brně byla v přednášce panem Mullerem zpochybněna objektivita dutinových testů vyrobených z kovu. Na naší CS používáme dutinové testy GKE,které jsou kovové.Nevíme co si o tom máme myslet. Znamená to, že je nemůžeme používat? Děkuji za odpověď. Michaela”

  1. V každém případě se ujistěte, že dutinové PCD těleso, ať už je zhotoveno z jakéhokoliv materiálu, je opatřeno označením normy EN 867-5.
    Jedině takto označené PCD těleso je schopné zkoušet výkonnost tzv. dutinových cyklů.

    Těleso označené normou EN ISO 11140-4 je alternativní BD-test a má výkonnost pouze prostého BD-testu na porézní materiál.

  2. S komentářem souhlasím. Snad pro doplnění – většina uživatelů GKE testů používá jako BD test modré tělísko, které je stavěno na obtížnost dle standardního cyklu B1 – dle ČSN EN 11140-4.
    Přeloženo do srozumitelelné řeči – i když balíčkové testy BD vyjdou, není z logiky věci garance průniku páry do dutých nástrojů. Modré tělísko tuto obtížnost již zohledňuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *