Dobrý den. Rád bych věděl, jestli v nějaké vyhlášce je uvedeno, kdy resp. při jakých stomatologických výkonech je nutno užívat sterilní rukavice?

Taxativně takto formulován požadavek na použití sterilních rukavic u vyjmenovaných výkonů není v žádném předpisu. Platí však, že každý zdravotnický pracovník je povinen předcházet vzniku nemocničních nákaz. To znamená nutnost užívat sterilních nástrojů k parenterálním zákrokům, dodržovat zásady asepse a pro operační výkony či tam, kde dochází k porušování integrity kůže a sliznic nebo je provedena komunikace s tělesnými dutinami se volí ochranné pomůcky ve vztahu k výkonu, zátěži a riziku pro pacienta. Tyto faktory musí zvažovat sám zdravotník!

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *