Dobrý den, přicházím s tímto dotazem: je prosím Vás přípustné (z právního hlediska) používání starých formaldehydových sterilizátorů – FS 150, které nemají test těsnosti? Děkuji.

Obecně je možné používat každý výrobek neomezeně, pokud byl legálně uveden do oběhu nebo na trh. Zakázat používání konkrétního výrobku nebo druhu výrobků může jen právní předpis a v současné době nám není známo, že by se formaldehydové sterilzátory bez vestavěné zkoušky těsnosti nesměly používat.

Legislativní předpis však nemusí zakázat používání konkrétního druhu výrobku přímo, může tak učinit nepřímo. Například stanovením nějakých omezujících podmínek, které daný výrobek nemusí splnit nebo které nebudou při používání výrobku splněny – viz NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Ing. Zdeněk Švéda

BMT Medical Technology s.r.o.

1 thought on “Dobrý den, přicházím s tímto dotazem: je prosím Vás přípustné (z právního hlediska) používání starých formaldehydových sterilizátorů – FS 150, které nemají test těsnosti? Děkuji.”

  1. Pouze pro doplnění – po spuštění programu a dosažení prvního podtlaku cca -87 kPa se vývěva i veškeré ventily vypnou a probíhá 3 minutová zkouška těsnosti. V případě, že během této doby dojde k poklesu vakua, je cyklus automaticky přerušen, aniž by došlo k napuštění formaldehydu do komory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *