Zpráva z mezinárodního kongresu STERIL.CZ – Brno 2011 a VII. výroční konference CSS

Již po sedmé se v říjnu t.r. sjela do Brna odborná veřejnost, která se zajímá o dění v oblasti dezinfekce, dekontaminace a sterilizace zdravotnických prostředků /ZP/. A letos, tak jako je to již brněnskou tradicí, byli přizváni i kolegové z okolních států EU.
V celkovém počtu 213 registrovaných účastníků bylo 86 řádných členů CSS a ve skupině ostatních účastníků bylo 39 zaměstnanců FN Brno.
V prostorách Kongresového centra BVV prezentovalo své výrobní nebo obchodní komodity 37 řádných partnerů CSS.
Poctou pro jednání a přítomné byla účast prezidentky ČAS paní Mgr. Dany Juráskové, PhD, MBA  a ředitele FN Brno pana MUDr. Romana Krause, MBA.
V odborných sděleních prvního dne zaujalo sdělení prezidentky ČAS věnované roli nelékařských zdravotnických povolání v ČR, které navázalo na probíhající jednání na úrovni odborných společností a MZ ČR.
Ostatní sdělení prvního dne byla pro účastníky tlumočena do sluchátek, poněvadž se jednalo o přednášky z Německa a Velké Británie. Byla to témata jak přímo ze zdravotnických provozů /hygiena rukou, testování sterilizačních procesů/, tak i z vývojových nebo provozních pracovišť výrobců přístrojové techniky /technická podpora a validace/, dezinfekčních prostředků nebo testovacích materiálů / management kvality, správné přístupy, diferenciace a testovací možnosti/ pro potřeby sterilizačních jednotek ve zdravotnických zařízeních /ZZ/.
Druhý den kongresu byl česko-slovenský. Opět se účastníci věnovali dané problematice dle programu /je vyvěšen níže na tomto webu/. A opět se diskutovalo k hygieně rukou, dekontaminaci ZP  nebo nemocničních lůžek. Novým tématem pro sdělení na kongresu STERIL.CZ byla a věříme, že  bude i v příštích letech, právní problematika, nepochybně významná pro bezpečí pacientů i zaměstnanců ZZ.
Pro zájemce bude řada sdělení se souhlasem autorů přístupna na stránkách webu CSS – v kategorii Časopis.

V odpoledních hodinách prvého dne kongresu se uskutečnila VII. výroční konference CSS. Hlavním bodem programu byl III.sněm společnosti spojený s volbou předsednictva a revizní komise. Pod dohledem volební komise a v souladu s Volebním řádem bylo řádně zvoleno předsednictvo a revizní komise ve složení, které je vyvěšeno na webu CSS na stránce Předsednictvo.

Pro možnost neformálního setkání a pro výměnu zkušeností a poznatků byla pro účastníky kongresu v roce 2011 zvolena moderní prezentace společenské zábavy, včetně vystoupení hudební skupiny ABBA World Revival. Celá akce se uskutečnila pod patronací CSS a za významného přispění týmu Miele. Realizace byla v nových prostorách showroomu firmy Miele – partnera České společnosti pro sterilizaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *