Jak mám psát expirace nebo exspirace- spiro je dýchat a exspirace je výdech- ale ve vyhlášce 195 je psáno exspirace a výdech tím myšlen není Halina

Oba uváděné tvary jsou použitelné a pravidla pravopisu je připouštějí. V principu se jedná o přenesený význam slova výdech, tedy ukončení použitelnosti.

Ivan Kareš

1 thought on “Jak mám psát expirace nebo exspirace- spiro je dýchat a exspirace je výdech- ale ve vyhlášce 195 je psáno exspirace a výdech tím myšlen není Halina”

  1. Z jazykové poradny ÚJČ:

    ex(s)pirace

    Se slovem se setkáváme nejčastěji na obalech farmaceutických přípravků. Má latinský stavební materiál: předponu ex- a sloveso spiro. Význam se od původního ‚vydechnutí, vyčpění‘ posunul ke ‚ztrátě (zaručené) účinnosti‘. Po datu, které na obalu stojí u písmen EXP, je tedy lék prošlý.

    Ano, ale kam se podělo to -s-, jímž začíná latinské spiro? Ono je vlastně obsaženo v písmenu x, a proto už v antické době se vedle přísně etymologického psaní exspecto, exsul objevovaly i zjednodušené podoby expecto, exul. Volba není věcí správnosti, ale spíš vhodnosti a zvyku: smiřme se s tím, že zkratka se píše převážně bez s, v plné podobě má přednost podoba exspirace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.