Dobrý den, je v pořádku nastavení malého autoklávu 1 STJ – 134°C/ steril. tlak (přetlak?) 2,1 bar, 121°C/ steril. tlak (přetlak?)1,1 bar. Při kontrole ZÚ byla naměřená hodnota 121°C/ tlak 2,153 bar a přístroj byl vyhovující. Jsou někde stanoveny vyhovující tlakové odchylky? Děkuji

U sterilizace vlhkým teplem (párou) je rozhodující pro hodnocení parametrů sterilizačního prostředí teplota páry během vlastní sterilizační expozice a její stav, který se nazývá jako „sytá“ vodní pára. Je-li dodržena podmínka sytosti páry, pak tlak páry se dá stanovit v závislosti na její teplotě podle technických tabulek nebo výpočtem – viz čl. 3.47 normy ČSN EN 13060+A1.

Pro dovolený rozsah sterilizačních teplot u malých parních sterilizátorů (–0 až + 4 K) při jmenovité teplotě 121 °C je tlak syté vodní páry následující:

121 °C — 205,0 kPa (2,05 bar) , 125 °C — 232,2 kPa (2,322 bar)

Ing. Zdeněk Švéda

BMT Medical Technology s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.