Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem dezinfekčních prostředků určených k dezinfekci rukou, jest-li tyto prostředky musí mít dermatologické testování a která legislativa to ukládá. Děkuji.

Podle přílohy č. V, Směrnice č. 98/8/ES Evropského Parlamentu a Rady, ze dne 16.února 1998, o uvádění biocidních přípravků na trh, je prostředek pro dezinfekci rukou biocidem, vztahují se na něj všechny povinnosti z této směrnice vyplývající, tedy i povinnost doložit bezpečnostní list.Ve vyhlášce č. 231 z 20. dubna 2004 , kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickým přípravkům v platném znění,je uveden i požadavek na dermální testování.

Zuzana Matušková

ředitelka společnosti Chemila, spol. s r.o., Blažkova 2936/5, 69501 Hodonín

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *