Dobrý den ve vyhlášce č. 195/2005 Sb. v příloze č. 3 v bodě II. v nabídce kategorie parních sterilizačních přístrojů v bodě A odstavec 1. je zmínka o sterilizačních přístrojích typu N pro nebalené nástroje bez dutin … někteří nám tvrdí, že se nesmí sterilizovat materiály bez obalu, ale přece když si budu na zákrokovém sálku sterilizovat např. nůžky volně na sítu a dám si je sterilními podávkami na sterilně přichystaný stolek mohu toto použít bez toho aniž bych musela nůžky sterilizovat v obalu – v kazetě. Tyto nůžky by samozřejmě sloužily k okamžitému použití. Kde ve vyhlášce je uvedeno, že materiál musí být vždy sterilizován a přístoje typu N se nesmějí pro sterilizaci zdravotnických prostředků používat?

Sterilizační program s parametry 134 °C / 4 min s jednou evakuací nebo s gravitačním odvzdušněním, nazývaný též jako „flash“ sterilizace, je rychlý sterilizační program určený ke sterilizaci nebalených neporézních předmětů bez dutin k okamžitému použití. Tímto programem mohou být vybaveny jak malé parní sterilizátory, tak i velké. Jednotlivé fáze tohoto programu jsou sestaveny tak, aby při stanoveném složení vsázky bylo dosaženo co nejkratší celkové doby. Pokud se tedy sterilizuje vsázka tímto prograrmem, musí se jednat o neporézní nebalenou vsázku.

Vyhláška č. 195/2005 Sb. v čl. A. III „Obaly“ stanoví jednotlivé druhy obalů a jejich účel: „Obaly slouží k ochraně vysterílizovaných předmětů před sekundární kontaminací až do jejich použití…“. Z tohoto ustanovení nevyplývá, že se smí sterilizovat předměty pouze zabalené, ale nutnost použití obalů v případě skladování vysterilizovaných předmětů. Pokud se tedy předměty po sterilizaci zmíněným programem typu N okamžitě použijí bez jakéhokoliv skladování či ukládání, není to v rozporu s vyhláškou.

Ing. Zdeněk Švéda

BMT Medical Technology s.r.o.

1 thought on “Dobrý den ve vyhlášce č. 195/2005 Sb. v příloze č. 3 v bodě II. v nabídce kategorie parních sterilizačních přístrojů v bodě A odstavec 1. je zmínka o sterilizačních přístrojích typu N pro nebalené nástroje bez dutin … někteří nám tvrdí, že se nesmí sterilizovat materiály bez obalu, ale přece když si budu na zákrokovém sálku sterilizovat např. nůžky volně na sítu a dám si je sterilními podávkami na sterilně přichystaný stolek mohu toto použít bez toho aniž bych musela nůžky sterilizovat v obalu – v kazetě. Tyto nůžky by samozřejmě sloužily k okamžitému použití. Kde ve vyhlášce je uvedeno, že materiál musí být vždy sterilizován a přístoje typu N se nesmějí pro sterilizaci zdravotnických prostředků používat?”

  1. K dotazu sděluji, že vyhláška č.195/2005 Sb. a ČSN EN 13060 + A2 se neliší. Kategorie N – objem komory nepřekročí 60 litrů.
    Nebalené vysterilizované nástroje jsou určeny buď pro bezprostřední použití nebo pro skladování, transport a použití jako nesterilní Dále norma uvádí : je nezbytně nutné, aby sterilizátor a jeho vybavení byl použit pouze pro sterilizaci toho typu předmětů, pro který je určen.Důležité je také dodržení plnění komory.

    S pozdravem RNDr. Jaroslava Zelenková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.