Je nutno pro pacienty chronické dialýzy zřizovat oddělené šatny, ve kterých se musí převlékat z civilního oděvu ? Jak musí být oblečeni při vstupu na dialyzační sály ? děkuji

Režim na pracovištích hemodialýzy stanoví provozní řády jednotlivých zařízení. Žádný předpis nestanoví striktně, že musí být dialyzovaný pacient v nemocničním oblečení. Šatny pro pacienty musí být k dispozici oddělené dle pohlaví a musí umožnit odložení občanského oděvu (alespoň svrchního). Dialýzu lze však uskutečňovat v polohovacích křeslech v civilním oblečení, ale i na nemocničním lůžku, zpravidla v nemocničním oblečení nebo alespoň v civilu krytém jednorázovým (návštěvnickým) pláštěm.

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.