Dobrý den, můj dotaz se týká konroly a dokumentace sterility kontejnerů. Je nutné dávat chemický indikátor dovnitř každého kontejneru? Nebo stačí pro důkaz sterility, indikátor vložený do dutiny autoklávu při každé vsazce? A jestliže musí být indikátor uvnitř každého kontejneru, stačí pro důkaz sterility nástrojů indikátor třídy 4 (například MVI test 2551). Děkuji

Kontrola sterilizace každého sterilizačního cyklu se provádí podle vyhlášky č. 195/2005 Sb. přílohy č. 2 odst. V.3. b) 3, a to nebiologickými systémy (chemickými indikátory). Tyto indikátory se podle citovaného ustanovení vyhlášky:

1. používají v souladu s návodem k použití jejich výrobce, 2. odečítají ihned po ukončení sterilizačního cyklu, 3. ukládají do míst, kam sterilizační médium nejhůře proniká.

Indikátor uložený volně ve sterilizační komoře nevyhoví podmínce č. 3 (viz výše).

Je nezbytné jeho uložení alespoň dovnitř kontejneru ke sterilizované vsázce.

Ale i tak tímto uložením se nezískají informace o splnění sterilizačních podmínek na vnitřních plochách sterilizovaných předmětů. Podle nejnovějších trendů se pro kontrolu sterilizace doporučují používat zkušební systémy simulující dutinové nástroje.

Co se týče vhodnosti použití indikátorů třídy č. 4, je v historii této poradny dostatek informací, např.:

http://www.steril.cz/2009/08/dobry-den-mohou-se-pouzivat-indikatorove-prouzky-pro-parni-sterilizaci-mpi-viceparametrove-tridy-d-podle-en-867-1-tridy-4-podle-iso-11140-1-jako-chemicke-testy-sterilizace-nebo-musi-byt-pouze-t/

http://www.steril.cz/2009/03/dobry-den-musime-do-jednoducheho-baleni-sacek-ci-role-stericlin-do-ktereho-vkladame-vice-nastroju-najednou-vkladat-chemicky-test-sterilizace-tridy-4-nebo-staci-procesovy-test-na-sacku-musime-dovn/

http://www.steril.cz/2007/09/pro-kontrolu-kvality-parni-sterilizace-jsou-urceny-indikatory-mvi-parametry-134%C2%B03-minuty-a-121%C2%B08-minut-trida-4-lze-je-pouzivat-k-hodnoceni-kvality-sterilizace-pri-paramtech-danych-vyhlask/

Ing. Zdeněk Švéda, BMT Medical Technology s.r.o.

1 thought on “Dobrý den, můj dotaz se týká konroly a dokumentace sterility kontejnerů. Je nutné dávat chemický indikátor dovnitř každého kontejneru? Nebo stačí pro důkaz sterility, indikátor vložený do dutiny autoklávu při každé vsazce? A jestliže musí být indikátor uvnitř každého kontejneru, stačí pro důkaz sterility nástrojů indikátor třídy 4 (například MVI test 2551). Děkuji”

 1. Dovolím si navázat na předchozí odpověď. Indikátor vložený do kontejneru nesplní podmínku 2, neboť kontejner nelze otevřít po skončení procesu, ale až na op. sále.

  Není nám znám žádný předpis, který by povinnost vkládání indikátoru do kontejneru definoval.

  Z logiky věci – indikátor vložený kamkoliv poskytuje informaci o stavu procesu v místě, kde se nacházel. Je-li vložen do kontejneru mezi materiál, pak maximálně o účincích páry na povrch nástrojů, nikoliv na dutiny komplexních nástrojů v něm vložených.
  Dokud nebyly k dispozici PCD systémy – dutinová zkušební tělíska, která představují makety obtížnosti průniku páry – byla snaha vkládat vámi uvedené testy do kontejnerů odůvodněna tím, že indikátory se poté vkládají do dokumentace pacienta. Současně s tím ale byla přenesena finální zodpovědnost posouzení kvality sterilizace a rozhodnutí, zda-li materiál bude či nebude použit, na sestru na sále.

  Přiřazení konkrétního kontejneru ke konkrétnímu chorobopisu pacienta lze provést např. štítkem nebo etiketou s procesovým indikátorem tř 1, kde je jednoznačně uveden kód obsluhy, číslo sterilizátoru, číslo sterilizace (šarže), datum sterilizace + exspirace. V případě elektronické dokumentace možnost nalepení testu odpadá zcela a identifikace kontejneru lze provést pouze zanesením výše uvedených údajů do karty pacienta.

  Centrální sterilizace nebo SC je samostatné pracoviště generující sterilní materiál pro své odběratele. Za kvalitu produkce nese plnou zodpovědnost a tu nemůže přenášet na další osoby. Ve smyslu ČSN EN 15882 čl.7.4 lze pro kontejnerové vsázky použít maketu obtížnosti pomocí PCD tělíska, kterým lze zkontrolovat a posoudit úroveň sterilizační bezpečnosti ihned po skončení sterilizace ještě před uvolněním materiálu ke konečným odběratelům (sálům).

  Shrnutí:
  1. Žádný nám známý legislativní předpis nedefinuje nutnost vkládat test do kontejneru.
  2. Nelze odečíst výsledek po skončení sterilizačního cyklu, ale až po otevření víka a to v omezeném rozsahu
  3. Pro posouzení úrovně sterilizační bezpečnosti konkrétního cyklu je nutno použít takový systém, který pokryje obtížnost vloženého materiálu v kontejnerech. Tedy příslušné PCD tělísko. K tomu dle vyhlášky 195 ještě příslušný počet indikátorů do komory.
  4. Do dokumentace pacienta je vhodné uvést takové údaje o kontejneru, které ho jednoznačně identifikují s konkrétním sterilizátorem a sterilizačním cyklem.

  Pavel Filouš, Scherex s.r.o, pf@scherex.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *