Na pracovišti používáme parní sterilizátor Vacuklav 24-B.Výrobce píše: penetrace páry může být ověřena na Bowie Dick testu, pro nějž byl implementován speciální testovací program. Může být do tohoto autoklávu pro test průniku páry místo Bowie Dick testu vložen Browne TST Helix /test průniku páry pro malé sterilizátory typu B dle ČSN EN 867-5/? Mám za to, že jsou oba testy srovnatelně vhodné a výrobce to neuvádí jednoznačně. Děkuji Věra.

Test průniku páry se provádí ve speciálním cyklu (vsázkou bude pouze zvolený zkušební systém) 134°C/3,5 minuty. To je ten “implementovaný program. Zkoušku lze podle ČSN EN 867-5 provést buď pomocí “porezního zkušebního systému” nebo “dutinového zkušebního systému”. V případě malých PS jsou oba systémy volitelné (na rozdíl od velkých PS!). Porézní systém musí být označen “For use in small steam sterilizers” a velmi pravděpodobně ponese také označení typu sterilizátoru, pro který je vhodný (neboť mezi malými PS jsou v tomto smyslu rozdíly). – Určitě nelze použít nějaký systém určený pro velké PS a označený (ČSN) EN ISO 11140-4. Snadnější (a méně nákladné) je použít dutinový PCD (Helix), který musí být označen “Hollow Load PCD EN 867/5 Steam”, např. Browne TST Helix 3780 nebo 3781 (liší se jen množstvím testů v balení).

S pozdravem

Václav Šefrna

MEDPLAN spol. s r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.