Dobrý den, můžete mi prosím napsat, jaké jsou požadavky na dezinfekci povrchů a ploch v nemocničním stravovacím provozu – kuchyň. Děkuji.

Dobrý den,

reaguji tímto na Váš dotaz, jaké jsou požadavky na dezinfekci povrchů a  ploch v nemocničním stravovacím provozu – kuchyni.  Na  stravovací provozy v nemocnicích se pohlíží obecně jako na potravinářské podniky,  které musí splňovat požadavky nařízení Evropského společenství (zejm. nařízení ES  852/2004, o hygieně potravin, v platném znění a   nařízení ES 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin).  Nařízení obecně stanovují cíle – tzn. zajistit výrobu  bezpečného pokrmu, cestu a prostředky, jak tohoto cíle dosáhnout, si volí každý  provozovatel sám. I národní legislativa – konkrétně zákon č.258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v § 24, odst.1, písm. f) ukládá osobě provozující stravovací službu obecně  provádět opatření proti vzniku a šíření infekčních onemocnění a otrav z podávaných pokrmů. Mezi tato opatření dezinfekce v nemocniční kuchyni bezesporu patří.  Jediným předpisem, kde je přímo dezinfekce ve stravovacím provozu uložena , je  vyhláška č.137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, v platném znění, a to v § 49, odst.2 citované vyhlášky, který stanoví  povinnost před mytím dezinfikovat nádobí, náčiní a přepravní obaly, ale pouze na  infekčních oddělení zdravotnických zařízení a dalších zařízeních, pokud to vyžaduje charakter jejich provozu.

Za účelem zabránění kontaminace vyráběných pokrmů a zajištění tak jejich bezpečnosti si provozovatel  v souladu s čl.5 nařízení ES č.852/2004 vytváří a zavádí  vlastní postupy založené na zásadách HACCP, v rámci kterých si stanoví konkrétně i způsob provádění dezinfekčních opatření ve svém zařízení.

Bc.Marie Horáčková, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.