Dobrý den, pokud provádím kontrolu horkovzd. sterilizátoru biolog. indikátory, mohu otevřít sterilizátor ihned po dokončení sterilizace (pro urychlení chladnutí) nebo musím vyčkávat až klesne teplota na 80°C, což trvá i několik hodin. Kam se správně vkládá chemický test – trubičky MVI Browne – při kontrole bioindikátory -volně do komory nebo mezi sterilizovaný materiál uvnitř kovové kazety? Je možné, aby trubičky v kazetě nebyly správně zabarvené z důvodu otevření HS ihned po sterilizaci? Pokud došlo k opravě sterilizátoru autorizovaným servisním technikem mimo jeho stálé umístění, musí být po jeho navrácení na původní místo provedena kontrola BTK a následně kontrola funkce indikátory nebo stačí jen kontrola indikátory? Děkuji

Příloha č. 3 vyhlášky 195/2005 Sb.uvádí: „Horkovzdušný sterilizátor se po skončení sterilizačního cyklu otevírá až po zchladnutí alespoň na 80 ° C.“  Předpokládá se pokles teploty přirozenou cestou.

K chemickým indikátorům: Mají-li  sledovat podmínky sterilizace materiálu, měly by být vystaveny stejným podmínkám, t.j. vloženy mezi materiáldo sterilizačního obalu (nebo být alespoň umístěny v ekvivalentním obalu, pokud nechceme porušit- otevírat obal s materiálem). Předčasné otevření sterilizátoru (před zchladnutím) by nemělo negativně ovlivnit zkoušku, neboť principem zkoušky je hodnocení sterilizační expozice (např. 160°C/60 minut) a nikoliv její “prodloužení během ochlazování”. Ale citlivost trubiček BROWNE typ 7303 k působící teplotě rychle klesá pro teploty pod 150ˇ°C, takže ovlivnění se při chladnutí stále snižuje.

Poznámka: Trubičky BROWNE nejsou MVI, toto označení se vztahuje k indikátorům BROWNE na papírovém nosiči. Ale je možné, že jiní výrobci tuto zkratku používají obecně pro “indikátory reagující na více proměnných”. (Firemní podklady BROWNE)

Pokud došlo k opravě sterilizátoru autorizovaným servisním technikem mimo jeho stálé umístění, musí být po jeho navrácení na původní místo provedena kontrola BTK a následně kontrola funkce indikátory.

Ivan Kareš

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.