Dobrý den, pokud naše myčka na nástroje netiskne záznam o průběhu mycího procesu, je nutné dávat test do každé vsázky a ten archivovat v mycím deníku ? Děkuji

Vyhláška MZ ČR č.306/2012 Sb. v příloze č.3 část IV.II. Předsterilizační příprava uvádí v bodě 4.b): průběžná kontrola parametrů mycího a dezinfekčního procesu v mycích zařízeních se provádí pravidelně pomocí fyzikálních nebo chemických testů nebo bioindikátorů, minimálně jedenkrát týdně, v centrálních sterilizacích, sterilizačních centrech a při přípravě zdravotnických prostředků pro sterilizační centra jednou denně. Nikoli tedy v každé vsázce  ( mycím cyklu ).

Pod písm.d) téže části se uvádí: písemná nebo elektronická dokumentace mycích a dezinfekčních zařízení se archivuje minimálně 5 let od provedení kontroly procesu.

Ivan Kareš

2 thoughts on “Dobrý den, pokud naše myčka na nástroje netiskne záznam o průběhu mycího procesu, je nutné dávat test do každé vsázky a ten archivovat v mycím deníku ? Děkuji”

  1. Dobrý den,
    ano,odstavci b) i d) rozumím, ale nerozumím odstavci C) kontrola dezinfekčního a mycího procesu se dokládá výpisem teplot nebo chemickým testem nebo biologickým indikátorem.
    Děkuji

  2. Dle mého názoru uvádí odst. b) způsob kontroly a odstavec c) způsob dokládání této kontroly. Je-li uvedeno a/nebo, lze zvolit kteroukoliv dostupnou variantu a to v intervalu dle odst. b)
    kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.