Jaké minimální vzdělání musí mít člověk obsluhující horkovzdušný sterilizátor a mycí dezinfekční automat? Musí absolvovat sanitářský kurz nebo stačí zaškolení? Požadavky na obsluhu zmiňovaných přístrojů jsou pevně dané pro všechna zdravotnická zařízení nebo je to různé? Je to zmíněno v nějaké vyhlášce?

Prováděcím předpisem je Vyhláška č.306/2012 Sb. ze dne 12.září 2012 o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. V příloze č.4, část IV. STERILIZACE se uvádí v bodě IV.I. 5. “ Sterilizaci provádějí proškolení zdravotničtí pracovníci. Na centrální sterilizaci zodpovídá za provoz a kvalitu zdravotnický pracovník, který absolvoval specializační studium nebo certifikační kurz, případně jiný zaškolený zdravotnický pracovník lékařského oboru.“ V bodě 6. téže části je uvedeno: „Při sterilizaci léčiv a pomocných látek se postupuje podle Českého lékopisu.“

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.