vyhl.č.306/2012 Sb. uvádí tlak 304kpa. Protokol o provedené kontrole účinnosti parního sterilizátoru uvádí 2 hodnoty -nastavený tlak 306 kpa a dosažený tlak 318 kpa. Jak se má vyhodnotit?

Pokud jsou uvedené 2 hodiny součet celkového času procesu sterilizace, tak zahrnují všechny fáze – frakcionované vakuum, náběh, sterilizační expozici, vypouštění a závěrečné sušení. Tato doba je závislá na typu přístroje, navoleném programu, množství materiálu v pracovním prostoru a také zda daný program byl spuštěn ze studeného stavu nebo u předehřátého přístroje.

Celkový čas (pokud je v protokolu) je sice informace, ale podstatnější je uvedení čistého expozičního času, zda odpovídá přísl. programu (materiálu) v souladu  s Vámi cit. Vyhl.

Uvedený nastavený tlak 306 kPa (přetlak 206 kPa) a „dosažený „ 318 kPa (přetlak 218 kPa) jsou správné parametry tlaku (přetlaku) v komoře parního sterilizátoru jednoho

z definovaných programů sterilizátorů a samozřejmě se mohou mírně  lišit u různých výrobků. Vyhláška č. 306/2012 Sb.  udává parametr resp. parametry jako statickou hodnotu,

rozsah minimálního a maximálního přetlaku neuvádí neboť definuje „povolený“ rozsah  teploty v komoře v čl. 6.1.1.4. viz. cit. To je dostačující  neboť při sterilizaci vlhkým teplem

musí mít nasycená pára jako sterilizační medium parametry teploty a tlaku v souladu s tzv. Mollierovým diagramem. Nevím jaké předepsané tabulky má Vámi uvedený protokol, ale v zásadě lze uvést parametr přetlaku jako jednu hodnotu ( např. střední) nebo min. a max. přetlak dosažený v komoře při procesu sterilizace. Tento druhý způsob přesněji definuje proces, většina záznamových zařízení  je udává a používají je v revizních zprávách i revizní technici TNS zdravotnických.

Pokud bude odpověď nedostatečná, doporučuji řešit s orgány státního dozoru tak, aby byly naplněny jejich požadavky.

Richard Janů

HENRY SCHEIN CZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *