Dobrý den, je třeba kontrolovat denně chem. indikátory účinnost dezinfekčního přípravku Procura star,používanou pro druhý stupeň dezinfekce jícnové sondy? Děkuji

Výrobce ve svých informačních materiálech uvádí, že pracovní roztok dezinfekčního prostředku ProCura Endo STAR vykazuje stabilitu po dobu 7-14 dnů za předpokladu, že do dezinfekčního roztoku se vkládá nástroj/zdravotnický prostředek důkladně předčištěný (enzymatickým prostředkem např. ProCura Instru ZYM) a suchý. Narušená stabilita roztoku se projeví zakalením. Běžná praxe zdravotnických zařízení, která takto ošetřují větší množství, 7-8 nástrojů/zdravotnických prostředků denně udává použití pracovního roztoku ProCura Endo STAR v 7 denním pracovním cyklu.

Výrobce neuvádí, v návaznosti na účinnou látku, pro dezinfekční prostředek ProCura Endo Star žádný jednorázový chemický indikátor, kterým by bylo možno denně, jednoduchým způsobem určit  deklarovanou účinnost, ani obsah účinných látek v roztoku.

 

Bc.Jana Štěpánová

manažer divize zdravotnictví

Anti-Germ CZ s.r.o.

Přátelství 550, 104 00 Praha 10

kancelář: Komenského 338, 767 01 Kroměříž

tel: +420 573 343 670,  Fax: +420 573 343 680

mobil: +420 602 215 122

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.