Dobrý den,každý sterilizační obal má být označen i šarží sterilizačního cyklu?Děkuji

Vyhl.MZ ČR č.306/2012 Sb. v příloze č.3 čl.IV.IV. odst.4. uvádí:

„Obal s vysterilizovaným materiálem se označuje datem sterilizace, datem expirace vysterilizovaného materiálu dle způsobu uložení a v centrální sterilizaci a sterilizačním centru kódem pracovníka odpovídajícího také za neporušenost obalu a kontrolu procesového testu a šarží sterilizace.“

To znamená, že samotný sterilizační obal se šarží sterilizačního cyklu neoznačuje.

Ivan Kareš

4 thoughts on “Dobrý den,každý sterilizační obal má být označen i šarží sterilizačního cyklu?Děkuji”

  1. Značení by z logiky věci a v souladu se systémem kvality mělo odpovídat principu zpětného sledování. Takže si položte otázku, jak prokážete, že ten konkrétní použitý materiál prošel řádným způsobem sterilizací a předsterilizační přípravou?
    Proto jsou požadavky na vhodné záznamy v dokumentaci pacienta.
    Ze záznamu u pacienta zjistíte číslo šarže použitého materiálu (pozor samotné číslo šarže mnohdy nestačí, je doplněno např. datem sterilizace či číslem sterilizátoru v případě že sterilizátorů provozujete víc) -> z čísla šarže zjistíte záznamy o provozu sterilizátoru (sterilizační deník) -> dohledáte záznamy o předsterilizační přípravě.
    Po zvážení a vyhodnocení celého procesu vám může vyjít, že mnohdy nebude stačit značení pouze na obalu s vysterilizovaným materiálem, ale v některých případech bude nutné značit i na sterilizačních obalech. Je potřeba přijmout komplexní pohled a vyhodnotit rizika a způsoby zajištění zpětné sledovatelnosti.

  2. Obal s vysterilizovaným materiálem….atd.Podle mého názoru nesrozumitelně daný předpis.Tak se ptám:ZP zabalím do obalu,označím datem sterilizace a expirace, svou jmenovkou,dám sterilzovat.Určený jiný pracovník CS po sterilizaci ZP zkontroluje neporušenost obalu,označí vysteriliz.ZP datem ,číslem PS a šarží ster.cyklu.Tištěný záznam z PS,kontrolu procesových testů a šarží zaznamená do dokumentačního listu,pro každý PS samostatně.Celý proces stvrzuje podpisem a jmenovkou,ale neoznačuje svou jmenovkou každý jednotlivý ZP.Pak mat.expeduje.Je to správný postup?Dekuji za odpověď

  3. dobrý den,pokud dám sterilizovat material v pátek odpoledne po skončení ordinace a tento horkovzdušný sterilizator otevřu až v pondělí ráno-na obalu mám datum z pátku-tedy 3dny starý……není to problém?Děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.