Dobrý den,vakuum test mého malého parního sterilizátoru ukazuje na začátku 0,88barů a na konci 0,84 barů(od r. 2005) .Test je vyhodnocen a vytištěn jako OK. Přesto při pravidelné objednané kontrole mi bylo zakázáno užívání přístroje ,že nesplňuje ČSN-EN 285 a ČSN -EN 13060.Technici po přetěsnění tvrdí ,že je to v pořádku.Autokláv je Planmeca1.13 z r.cca2004

Podle článku č. 4.4.3.5 normy EN 13060 platí:

„Jestliže sterilizátor využívá vakuovou fázi pro vytěsnění vzduchu, musí být vybaven automatickým cyklem pro zkoušení rychlosti pronikání vzduchu.

Tento zkušební test bude pracovat mezi dvěma tlaky, přičemž jeden z nich se musí rovnat nebo musí být nižší než nejnižší tlak během fází vytěsňování vzduchu a pronikání páry s ohledem na všechny dostupné sterilizační cykly.

Rychlost pronikání vzduchu představovaná změnou tlaku větší než 0,13 kPa/min musí být indikována jako závada.“ Dále podle čl. 10.2.2 zmíněné normy platí, že doba, po kterou se hodnotí změna tlaku při zkoušce pronikání vzduchu (tzv. „vakuum test“), činí 600 s, tj. 10 min.

Pokud tedy malý parní sterilizátor po vakuum testu trvajícím 10 min vykáže změnu tlaku 0,88 – 0,84 = 0,04 bar, tj. 4 kPa, překračuje tato hodnota dovolenou změnu tlaku 1,3 kPa/10 min podle normy EN 13060.

Malý parní sterilizátor, pokud je u něj deklarována shoda s normou EN 13060, nemůže vyhodnotit změnu tlaku 0,04 bar po 10minutovém vakuovém testu jako vyhovující a tento přístroj pak nevyhovuje požadavkům normy EN 13060 na pronikání vzduchu do komory.

Ing. Zdeněk Švéda

BMT Medical Technology s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.