Je nutno aby malý parní sterilizátor měl tiskárnu?Děkuji Dražková

Podle článku 4.4.4.1.1 normy EN 13060 platí, že „Sterilizátor musí být vybaven buď záznamovým přístrojem nebo systémem pro vyhodnocení procesu…“ Z toho plyne, že malý parní strilizátor podle normy EN 13060 nemusí být nutně vybaven záznamovým přístrojem (tiskárnou). V tom případě pak ale musí mít systém pro vyhodnocení procesních parametrů.

Na druhou stranu se z jiných informací normy EN 13060 dá vysledovat, že požadavek na tiskárnu nebo alespoň na možnost připojit externí tiskárnu k tiskovému výstupu sterilizátoru je silně doporučující.

Pokud malý parní sterilizátor není vybaven tiskárnou nebo alespoň možností připojit ho k externí tiskárně, znesnadňuje se tak obsluze kontrola a dokumentování každého sterilizačního cyklu podle vyhlášky č. 306/2012 Sb. a takovému přístroji je lépe se vyhnout.

Ing. Zdeněk Švéda

BMT Medical Technology s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.