Dobrý den, prosím o zodpovězení těchto dvou otázek: 1. Pokud se ve sterilizátoru během dne sterilizuje porézní materiál i nástroje s dutinou, je vhodné před začátkem sterilizace provést oba typy B-D testů. Názor zástupce firmy Scherex je, že se jedná o dva kvalitativně naprosto odlišné typy testování, čili je nutné dávat oba typy B-D testů. Je tento názor správný? 2. Existuje na trhu firma, která zajišťuje distribuci B-D testu, chemických testů i bioindikátorů pro sterilizaci dutin v horkovzdušných sterilizátorech? děkuji Trávníčková

ad 1. viz odpověď k dotazu ze dne 18.1.2013. I když jsou oba typy BD testů zcela odlišné, lze odvozovat, že splnění přísnějších parametrů dutinového BD testu postačí.

ad 2. Kontaktujte možné dodavatele např. mezi partnery CSS.

Ivan Kareš

3 thoughts on “Dobrý den, prosím o zodpovězení těchto dvou otázek: 1. Pokud se ve sterilizátoru během dne sterilizuje porézní materiál i nástroje s dutinou, je vhodné před začátkem sterilizace provést oba typy B-D testů. Názor zástupce firmy Scherex je, že se jedná o dva kvalitativně naprosto odlišné typy testování, čili je nutné dávat oba typy B-D testů. Je tento názor správný? 2. Existuje na trhu firma, která zajišťuje distribuci B-D testu, chemických testů i bioindikátorů pro sterilizaci dutin v horkovzdušných sterilizátorech? děkuji Trávníčková”

 1. Dobrý den,
  musíme se důrazně distancovat od tohoto dotazu.

  Firma Scherex v žádném případě nenabádá zákazníky, aby používaly oba typy BD testů! Již dlouhou dobu prezentujeme problematiku a obtížnost testování dutin. Ze strany paní Trávníčkové došlo k záměně názvu firmy, což bylo telefonicky objasněno.

  Pavel Filouš ml., Scherex

 2. BD zkouška je zkouškou výkonnosti parních sterilizátorů pro balené sterilizované prostředky a pórovité náplně. Zkušební balení pro BD zkoušku sestává ze dvou složek:a) malá normalizovaná zkušební náplň a b) chemický indikátor pro prokázání přítomnosti páry/ČSN EN ISO 11140-3/.V souladu s EN 285 bylo provedeno srovnání alternativních BD testů s normovaným balíkem roušek a bylo prokázáno, že nejobtížněji se odvzdušňují porézní materiály.Používání dutinových BD testů není normativně podloženo.

 3. BD test je primárně určen pro kontrolu připravenosti celého řetězce ( vyvíječ-potrubí- sterilizátor) generovat kvalitní páru, dopravit ji ke sterilizační komoře a v rámci komory vytvořit pomocí frakčních cyklů takové podmínky, aby byl z materiálu odstraněn vzduch a do všech míst dopravena pára.

  Viz také: http://www.scherex.cz/files/AE_Bowie%20Dick%20nebo%20Helix%20test.pdf

  Výsledkem nevyhovujícího BD testu pro porézní náplně je barevná skvrna na testovacím archu. Aby byla vizuálně rozeznatelná, musí objem inertního plynu nebo vzduchu (kterým je tato skvrna vytvořena) mít alespoň 200 – 300 ml. V dutinovém tělese o vnitřním průměru kapiláry 2 mm tvoří objem 0, 314 ml 10 cm !! Tzn., že ve stejném cyklu tento dutinový systém může detekovat mnohem menší objemy vzduchu, které jsou vizuálně identifikovatelné zbarvením indikátoru.

  Pokud dutinový BD test nese označení EN 11140-4, splňuje požadavky pro jeho používání stejně, jako test „balíčkový“. Vzhledem k tomu, že se ve sterilizátorech sterilizují dutinové nástroje, vyžaduje vyhl. 306/2012 kontrolu pomocí systému, který simuluje nástroje s dutinami.

  Vzhledem k výše uvedenému platí, že dutinový BD test pokrývá nejen požadavky pro porézní materiál, ale i dutiny a není tedy nutné používat oba typy BD testů. Viz také odpověď zde v otázce z 18.1.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *