Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je z hlediska bezpečnosti práce stanovený min. počet personálu na službě, který obsluhuje tlakové nádoby (sterilizátory)? Je možné, aby na centrální sterilizaci obsluhovala sterilizátory jedna osoba sama, např. v noci ? Děkuji

Není platný předpis, který by striktně stanovoval počet pracovníků na CS ve směně. Nicméně s ohledem na možná rizika práce s tlakovými nádobami, případně manipulaci se sterilizačními médii ( plyny, horká pára atd. ), pokládám za nutné, aby ve směně byly vždy alespoň dvě osoby. Lze v argumentaci použít citaci zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde v  § 5 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy se uvádí:

odst.1 – zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovištích a aby zaměstnanci:

písm. e) – na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak

 

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.