Dobrý den, je vhodné, aby do nově pořizované centrální sterilizace byl umístěn horkovzdušný sterilizátor starší 10 let ? Jaký je Váš názor na horkovzdušnou sterilizaci v porovnání s parní v rámci vybavení centrální sterilizace? Umísťují se dnes ještě na nové CS jako doplněk horkovzdušné sterilizátory k parním sterilizátorům, když se jedná o sterilizaci pomůcek z kovu, porcelánu, skla? Děkuji

Za výběr přístrojů umístěných na centrální sterilizaci odpovídá provozovatel tohoto zařízení. Pokud se jedná o starší přístroje (zdravotnické prostředky), musí pak splňovat nejenom podmínky § 4 odst. 2, ale zejména specifické podmínky § 52 zákona č. 123/2000 Sb.

Pokud provozovatel u starší techniky splní shora uvedené legislativní podmínky a je-li tato technika řádně udržovaná podle § 28 zákona č.123/2000 Sb., nelze mít proti jejímu používání námitky.

Zda je umístění horkovzdušného sterilizátoru vhodné na daném pracovišti centrální sterilizace bez detailní znalosti místních podmínek není možné posoudit. Obecně vzato, s ohledem na vlastnosti horkovzdušné sterilizace, je horkovzdušný sterilizátor v podmínkách centrální sterilizace použitelný nejčastěji jako sušička.

Ing. Zdeněk Švéda

BMT Medical Technology s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *