Dobrý den,dezinfekční přípravky mají být opatřeny návodem k použití, upozorněním o rizikovosti (R/H věty) a manipulaci a skladování (S/P věty), údaji o chemickém složení, symboly nebezpečnosti. Stává se, že některé údaje na etiketě dez.prostředku schází nebo jsou odlišné od údajů, uvedených v příslušném bezpečnostním listu, např. podle BL je přípravek žíravinou, podle etikety na obalu nikoli. Jak v takových případech postupovat? Pro látky žíravé musí být zpracována písemná pravidla. Děkuji za odpověď.

K Vašemu dotazu sděluji, že  text na etiketě přípravku  musí mít základní údaje shodné s bezpečnostním listem včetně symbolů. Pokud tomu tak není, pak by přípravek neměl být dodáván na trh. Při  takovéto nabídce lze pochybovat o odbornosti firmy/distributora.

RNDr. Jaroslava Zelenková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.