Kurz k nové klasifikaci a označování

szu_engl

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den,

rádi bychom odborné pracovníky upozornili na skutečnost, že od 1.12.2010 vstoupila v účinnost nová klasifikací a označením chemických látek podle nařízení CLP a dále novela nařízení REACH (nařízení (EU) č. 453/2010) k bezpečnostnímu listu, do něhož je třeba novou klasifikaci a označení uvádět. Naše organizace ve snaze vyjít vstříc firmám (výrobcům, dovozcům, distributorům či spotřebitelům chemických látek a směsí) připravila již podesáté kurz k nové klasifikaci a označování – nebezpečností pro zdraví podle nařízení (ES) č. 1272/2008 = nařízení CLP. Kurz se koná v areálu pořádající firmy – Státního zdravotního ústavu v Praze (nedaleko metra A – Želivského).

Termín kurzu: 18. – 20. 6. 2013Bližší informace o kurzu včetně přihlášky, podrobného programu a ceny jsou uvedeny na naší internetové stránce:

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/aktuality

http://www.szu.cz/kalendar/narizeni-es-c-1272-2008-klasifikace-a-oznacovani-9 

 Kurz je zaměřen především na:

  • základní informace o nařízení (ES) č. 1272/2008, jednotlivé hlavy nařízení
  • stručně novely nařízení CLP – nařízení (ES) č. 790/2009, nařízení (EU) č. 286/2011 a nařízení (EU) č. 618/2012
  • přílohy I – VII nařízení (stručné přiblížení)
  • klasifikaci a označování látek a směsí – jednotlivé třídy nebezpečností pro zdraví doplněné o konkrétní příklady (např. akutní toxicita včetně použití vzorce; žíravost/dráždivost pro kůži; vážné poškození očí / podráždění očí; senzibilizace a další třídy nebezpečnosti)   
  • porovnání se současnou klasifikací z hlediska účinků zdraví (vyhláška č. 402/2011 Sb.)
  • označení a štítky nebezpečných látek a směsí
  • porovnání s klasifikací nebezpečností pro zdraví podle systému GHS Spojených národů (UN) 
  • řada konkrétních příkladů na procvičení nové klasifikace a označování nebezpečností pro zdraví

 Upozorňujeme, že počet účastníků kurzu je omezen na 25. Zájemcům doporučujeme se přihlásit s předstihem.

 Těšíme se na Vás a Vaše spolupracovníky

MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.