Trendy v současné dezinfekci

hotel AtlantisFirma Martek Medical, a.s. za garance České společnosti pro sterilizaci pořádá ve dnech 23.-24.5.2013 v Rozdrojovicích u Brna mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku dezinfekce, nozokomiálních infekcí, hygieny rukou, sterilizaci zdravotnických prostředků, personalistiku a certifikace ve zdravotnických zařízeních aj.

Účast je omezena pořadatelem.

Program:Akce-07-04-Martek-program Brno 2013_konečná

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.