Dobrý den, prosím, jak je to s bavlněnou rouškou v kontejnerech? Sálovky mi tvrdí, že to není zakázané mít v bavlně zabalené nástroje, já chci prosadit netkanou textilii(prašnost a td..)

Vyhláška 306/ 2012 tento problém neřeší, logicky lze předpokládat možnost prašnosti a uvolnění vláken z bavlněných roušek. Dá se odvolat pouze na fakt, že   nesplňují požadavky ČSN EN 13795-1 . vlastnosti, které mají být hodnoceny u operačních roušek. Textilní prach a uvolněná vlákna, která ulpívají na chirurgických nástrojích mohou být zdrojem granulačního dráždění v operační ráně.

Validace výroby sterilního materiálu:  Česká technická norma ČSN 285, zkušební testy na parní sterilizátory  a dodržení zásad validace výroby sterilního materiálu  jsou prováděny v balících o stejné materiálové skladbě, také dle doporučených postupů je nutno dodržet stejnorodou vsázku.

Plátěná rouška není schválený obalový materiál, nemůže se zde uplatnit prodloužení  exspirační doby.

Marcela Nutilová

1 thought on “Dobrý den, prosím, jak je to s bavlněnou rouškou v kontejnerech? Sálovky mi tvrdí, že to není zakázané mít v bavlně zabalené nástroje, já chci prosadit netkanou textilii(prašnost a td..)”

  1. Norma ČSN EN 13795-1 byla zrušená a nahrazená normou ČSN EN 13795. Jedná se ale o formální změnu, nová norma žádné technické změny neobsahuje.

    Odvolávka na normu ČSN 285 v daných souvislostech mně přijde poněkud nesrozumitelná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.