Jaký je oficiální názor ČSS na nanotechnologii Smart-coat používanou firmou NanoGT k plošné dezinfekci ve zdrav. zařízeních-i na CS a COS a JIP.Existují srovnávací recentní studie mezi touto technologií a aplikací klasické plošné dezinfekce? Cena je údajně 190 Kč/m2.Co na to SZÚ?

Hezký den,  k Vašemu dotazu sděluji, že  relevantní studie ve vztahu  ke klasické  plošné dezinfekci  nebyla nalezena. Konzultováno se SZÚ. Připomínám dodržování vyhlášky č.306/2012 Sb. nejen ve vztahu k frekvenci dezinfekce, ale i epidemiologickému riziku při nedodržování standardních postupů dezinfekce na operačních sálech, JIP apod.

Podle „Manual of Decision for Implementation of Directive 98/8/EC concerning the placing on the Market of Biocide Products“ + (znění z 21.12.2011) slouží nanočástice TiO2 pouze jako fotokatalyzátor pro iniciaci oxidačních reakcí na jejich povrchu. TiO2 je pouze katalyzátorem a není při reakci spotřebováván. Sám nevykazuje žádnou biologickou aktivitu. Účinek na škodlivé organizmy je tedy jen nepřímý. Proto se TiO2 nepovažuje za aktivní látku ve smyslu Nařízení 98/8/EC.

Stříbro je podle Nařízení Komise (ES) č.1451/2007 zařazeno do seznamu účinných látek, které mají být hodnoceny v rámci programu přezkoumávání. Je zařazeno pro použití i v  typu přípravků  : TP 2 Dezinfekční přípravky pro privátní a profesionální použití a jiné biocidní přípravky. Přípravek Vámi uváděný  není  v seznamu biocidních přípravků, oznámených MZČR.

RNDr. Jaroslava Zelenková, Hyg.stanice hl.m.Praha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.