Při vstupu na JIP, ARO používají návštěvy ochranný oděv. Platí totéž pro personál, který opouští ARO, JIP k pracovním pochůzkám (tzv. přechodový plášť) ? děkuji

Ano, návštěvy na pracovištích oborů intenzivní péče musí použít vyčleněný ochranný oděv dle provozního řádu daného oddělení. Rovněž perzonál takového pracoviště při opuštění vymezených prostor intenzivní péče musí použít alespoň tzv. „přechodový plášť“ či adekvátní způsob ochrany proti zavlékání možných infekčních agens do provozu.

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.