Dobrý den, mám parní sterilizátor Vacuclav B 30, jaké testy si mám zakoupit na kontrolu sterilizace?

Dle sdělení provozujete malý parní sterilizátor VACUKLAV 30-B nebo 30 B+.

Legislativní podmínky a požadavky pro kontrolu a monitorování sterilizačního cyklu stanovuje  v ČR příl. č. 4 k vyhl. č. 306/2012/Sb.

Vámi provozovaný přístroj je vybaven programy typu B a S vč. testovacích.

K provozu a kontrole sterilizačního procesu potřebujete tyto nebiologické systémy ( chemické testy):

a) chemické testy procesové tř. 1  dle ČSN EN ISO 11140

    slouží ke značení jednotkových obalů např. kontejner apod. ( kromě flexibilních, které jsou zpravidla opatřeny testem),

    a také pro vizuální odlišení sterilizovaných a nesterilizovaných ZP.

b) chemické testy sterilizace pro více proměnných  min. tř.4  dle ČSN EN ISO 11140

     vkládají se v přísl. počtu do komory sterilizátoru, ve Vašem případě do 1 STJ  min. jeden test.

     Tyto testy reagují mj. změnou barvy při splnění fyzikálních podmínek pro sterilizaci a „kontrolují“ zda byly dodrženy

     stanovené  teplotní a tlakové poměry vč. kvality pracovní látky.

c)  Bowie-Dick test  ( Helix test) – tyto testy simulují schopnost parního sterilizátoru sterilizovat porézní materiály ( předměty s dutinou).

     Provádí se v definovaném programu BD test ( Helix test) přístroje před vlastní sterilizací příslušného dne. Výjimku mají ambulantní

     zdravotnická zařízení jednotlivých lékařů ( netýká se chirurgických oborů) , kde se test průniku páry provádí 1x týdně vč. dokumentace

     ( viz. kap. IV.VIII.1/c výše cit. vyhl.)

V případě potřeby doplňujících informací Richard.janu@henryschein.cz

Richard Janů

HENRY SCHEIN s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.