Informace náměstka ministra zdravotnictví a hlavního hygienika ČR MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D. o vyhodnocení a dopadech restrikce v hygienické službě v letech 2006 – 2012 a související usnesení Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny

ickoDne 4. září 2014 projednal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR informaci náměstka ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D., která se mj. týkala vyhodnocení a dopadů restrikce v hygienické službě v letech 2006 – 2012 na zajištění ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence nemocí v ČR.

Výbor přijal v této věci usnesení č.48. Uvedené sdělení hlavního hygienika a usnesení výbor je uvedeno v přílohách k odkazu níže.

Publikováno: 18.09.2014 na webu MZ ČR:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-namestka-ministra-zdravotnictvi-a-hlavniho-hygienika-cr-mudrvladimir_9595_1.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *