Dobrý den, nadřízený nám tvrdí, že již není nutné dělat bezpečnostně technickou kontrolu u sterilizátorů na ambulancích. Je či není tomu tak, popř. na základě čeho.

Pojmu „Bezpečnostně technická kontrola“ zdravotnických prostředků užívá zákon č. 123/2000 Sb. pouze ve spojení s názvem § 27. Toto ustanovení se týká zmocnění MZČR k vydání vyhlášky „K zajištění bezpečnosti uživatelů a třetích osob a k zabezpečení řádného stavu zdravotnických prostředků“.
Nevíme o tom, že by taková vyhláška byla vydána.
Jinak poskytovatel zdravotních služeb je povinen podle § 20 odst. 1 písm.
a) zajistit, aby zdravotnické prostředky byly „… udržovány… v souladu s provozními předpisy a předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci“ a dále podle § 28 odst. 1 „… prokazatelně a odborně udržovány v řádném stavu kontrolami, ošetřováním, seřizováním, opravami a zkouškami prováděnými v souladu s pokyny výrobců těchto prostředků, příslušnými zvláštními právními předpisy a předpisy pro provozování zdravotnických prostředků…“.
Tato všeobecná ustanovení se týkají všech zdravotnických prostředků bez ohledu na jejich umístění a způsob používání.
Ing. Zdeněk Švéda
BMT Medical Technology s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.