Mám dotaz ohledně „sanitárních dnů“ ve zdravotnických zařízeních. Existuje nějaká norma či doporučený postup co se týká frekvence provádění ap?

Pokud je mi známo, není platný právní předpis, který by taxativně stanovoval, na kterých pracovištích a v jaké četnosti mají být stanoveny sanitární dny. Obecně platí, že takové údaje by měly být zafixovány ve schváleném provozním řádu. Skutečnost, zda a v jaké frekvenci, záleží na typu pracoviště. Zejména je třeba přihlédnout k prováděným invazivním zdravotnickým výkonům a tomu, že při nepřetržitém provozu nelze dokonalý komplexní úklid a dezinfekci pracoviště provést za provozu.

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *