Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2013

   logo-mzcrZpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví na úseku ochrany zdraví při práci za rok 2013 se předkládá na základě usnesení vlády č. 723 ze dne 27. 9. 2011, kterým bylo ministrovi zdravotnictví uloženo předkládat tuto zprávu Radě vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci každoročně, v termínu do 30. září.

Více na webu MZ ČR:  http://www.mzcr.cz/dokumenty/zprava-o-cinnosti-organu-ochrany-verejneho-zdravi-v-oblasti-ochrany-zdravi-pri-p_9624_5.html

                                                                                                                                                                                                                                                              

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *