Jaký druh chemického indikátoru nebo bioindikátoru bych mohla používat v myčce nástrojů u stomatologa? Existuje i prodej jednotlivých kusů? Dle platné legislativy musím kontrolu provádět 4x ročně.

Kontrolu účinnosti mycího procesu (jak dobře jsou z nástrojů smyta biologická rezidua) lze provádět pomocí chemických indikátorů (např. od firmy Browne – STF Load Check, od firmy BAG – štěrbinový test TOSI, firmy Getinge – Wash monitor) nebo pomocí proteinového testu (firmy BAG, Getinge). Kontrolu mycích parametrů – teplota a čas – lze provádět zase např. testy od firmy Browne (Des-Check), firmy Getinge (Wash monitor).
Pokud myjete v myčce i nástroje s dutinou, měla byste zvolit jejich dutinovou variantu (pokud je dostupná). Z praktického hlediska by bylo pro váš provoz vhodnější používat indikátory deklarující účinnost mycího procesu než mycí parametry.
Dle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb., si máte vybrat jeden z uvedených způsobů kontroly (účinnost nebo parametry) a kontrolu provádět minimálně 1x za 3 měsíce. Výsledek kontroly stačí slovně zaznamenat do provozního deníku.
Co se týká prodeje, je třeba se domluvit s jednotlivými zástupci firem.

Mgr. Jana Štěpánová, KNTB, a.s. Zlín

1 thoughts on “Jaký druh chemického indikátoru nebo bioindikátoru bych mohla používat v myčce nástrojů u stomatologa? Existuje i prodej jednotlivých kusů? Dle platné legislativy musím kontrolu provádět 4x ročně.”

  1. Výše uvedená četnost kontrol platí pouze, jedná-li se o dezinfekci nástrojů. V případě dekontaminace v rámci předsterilizační přípravy nástrojů je četnost kontrol častější, tedy 1x týdně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *