Je nutné při kontrole sterilizátoru biologickými testy vkládat ke každému testu teploměr? OHES to vyžaduje, přestože jsou přístroje validované a na výpise ze sterilizátoru jsou teploty uvedeny. Děkuji.

Pokud je přístroj validovaný, teplota prostřednictvím řídící jednotky zaznamenána,nevidím důvod pro vkládání teploměrů při kontrole sterilizátoru biologickými testy.

Ivan Kareš

2 thoughts on “Je nutné při kontrole sterilizátoru biologickými testy vkládat ke každému testu teploměr? OHES to vyžaduje, přestože jsou přístroje validované a na výpise ze sterilizátoru jsou teploty uvedeny. Děkuji.”

  1. Předpokládám, že se v tomto konkrétním případě jednalo o kontrolu účinnosti sterilizačního přístroje prováděnou bioindikátory podle čl. IV.IX přílohy č. 4 vyhl. č. 306/2012 Sb.
    Tento typ kontroly je oprávněn provádět podle § 83a odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb. pouze tzv. držitel autorizace ve smyslu §§ 83a, b, c zákona nebo Zdravotní ústavy, pokud splňují podmínku autorizace.
    Ověřte si podle § 83c odst. 3 zákona, zda nejmenovaná OHES je v seznamu držitelů autorizace. Z povahy věci musí mít každý držizel autorizace schválené metodické postupy výkonu své kontrolní činnosti a tedy, zda se při kontrole sterilizátoru bioindikátory ne/vkládá ke každému testu teploměr, musí mít držitel autorizace uvedeno ve zmíněné metodice.
    Pokud kdokoliv vystupuje neoprávněně jako držitel autorizace, tj. tuto autorizaci nemá, vystavuje se nebezpečí pokuty až do výše 1.000.000 Kč podle § 92 odst. 3 zákona.

    Rovněž tak nevidím žádný důvod, aby se při kontrole účinnosti sterilizačního přístroje prováděné bioindikátory měřila současně teplota v komoře sterilizátoru. Vyhovující teplotní rozložení v komoře sterilizátoru se kontroluje v rámci provozní kvalifikace validace sterilizačního postupu a je dále zajišťováno pravidelnou kalibrací měřicích čidel sterilizátoru.

  2. OHES už není, jsou jen KHS a ty kontroly sterilizátorů neprovádí. Provádí ji zdravotní ústavy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *