Může mně někdo z kompetentních osob sdělit (a myslím si, že i ostatním kolegyním), jaký je správný výklad BD testu s použitím zkušebního tělesa? Vyhlášku č. 306/2012 Sb. známe všechny skoro nazpaměť, ale výklady se různí. Prosím o jednoznačnou odpověď. Děkuji Dáša.

Na takto položený dotaz je vhodné až nutné odpovědět z pozice systému jakosti sterilizace ve zdravotnictví, kdy je provádění denního monitorování sterilizace nedílnou součástí validace sterilizačního postupu v širším slova smyslu – viz čl. 10 normy ČSN EN 17665-1 a kdy záznamy z tohoto denního monitorování jsou předmětem kontroly auditora při dozorových auditech systému jakosti.
Denní (ranní) monitorování sterilizace musí osvědčit způsobilost sterilizátoru pro nejobtížnější vsázku, která se bude ten den sterilizovat.
Budou-li ve sterilizované vsázce obsaženy předměty s tzv. dlouhými dutinami, musí být tak ranním testem osvědčena způsobilost sterilizátoru v rozsahu dutinových předmětů a tedy PCD zkušebním tělesem podle normy EN 867-5. Pokud by se provedla zkouška alternativním BD-testem podle normy EN ISO 11140-4, bude osvědčena způsobilost sterilizátoru pouze v rozsahu porézních materiálů a tedy nedostatečně z pohledu dutinových předmětů.
Takovouto zkoušku označí auditor jako chybnou.
Někdy se lze setkat s postupem, kdy uživatel provádí denní (ranní) monitorování oběma testy současně. Takový postup není vysloveně chybný, je pouze nadbytečný a stojí uživatele zbytečné peníze.
S tímto přístupem není vyhláška č. 306/2012 Sb. v rozporu, protože podle čl. IV.III. 6.1.1.2 přílohy č. 4 je poskytovatel zdravotní péče odpovědný za správnou volbu zkušebního tělesa při provádění denního BD-testu.
Ing. Zdeněk Švéda
BMT Medical Technology s.r.o.

1 thoughts on “Může mně někdo z kompetentních osob sdělit (a myslím si, že i ostatním kolegyním), jaký je správný výklad BD testu s použitím zkušebního tělesa? Vyhlášku č. 306/2012 Sb. známe všechny skoro nazpaměť, ale výklady se různí. Prosím o jednoznačnou odpověď. Děkuji Dáša.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *