Můžete mi, prosím, poskytnout bližší informace ohledně validace postupem „overkill“? Děkuji Dáša

Validace sterilizačního postupu je komplexní problematika upravená normami.
Normy samotné stanovují jen obecné postupy a je věcí osoby odpovědné za proces sterilizace, jak a v jakém rozsahu tyto postupy aplikuje na své konkrétní podmínky.
Pokud se budeme bavit o sterilizaci ve zdravotnictví, s ohledem na jeho specifické podmínky, je vhodné provádět funkční kvalifikaci validace prostřednictvím bioindikátorů a v případě sterilizace dutinových předmětů a chemické sterilizace výhradně tímto postupem.
Bližší informace s ohledem na komplexnost problematiky není možné sdělovat prostřednictvím tohoto diskusního fóra, je ale možné využít informací v tomto odkazu: http://www.bmt.cz/Data/files/legislativa/validace.pdf
Poznámka:
Pokud bude k validaci uživatel přistupovat jako k procesu, který provádí z vlastního svobodného rozhodnutí, jistě si cestu ke správné metodě validace najde sám.
Pokud validaci budeme vnímat jako povinnost uloženou státem, je současně povinností státu konkretizovat a upravit podmínky validace vhodným prováděcím předpisem tak, aby byly jednotné a srozumitelné pro všechny povinné osoby.
Ing. Zdeněk Švéda
BMT Medical Technology s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *