Dobrý den. Mám dotaz, jak vyhodnotit účinnost sušící fáze sterilizátoru. Dle normy může být nárůst hmotnosti u kovových nástrojů 0,2% hmotnosti. Toto ale znamená cca 40 ml vody u 20 kg kontejneru s těžkými ort. nástroji. Když takový otevře instrumentářka na op. sále a je v něm na dně evidentně voda cca 20 ml, může považovat sterilizovaný materiál za dostatečně suchý. U jiného materiálu tento problém není – je dostatečně vysušený. Děkuji

Při sterilizaci kovového materiálu se nahromadí v uzavřeném kontejneru množství kondenzátu, které je přímo úměrné měrné tepelné kapacitě a hmotnosti sterilizovaného materiálu. Je to z toho důvodu, že veškerý materiál v celém svém objemu se musí prohřát na sterilizační teplotu 134 °C a toto prohřátí se děje prostřednictvím kondenzace syté páry.
Následné sušení, či lépe řečeno odpařování kondenzátu, se děje ve fázi sušení, a to prostřednictvím cyklické evakuace komory. Výrobce sterilizátoru tuto sušicí fázi nastavuje tak, aby u normalizované vsázky právě splnil podmínky normy EN 285, tj. 0,2 % zbytkové vlhkosti, přitom ale aby zachoval únosnou dobu sterilizace včetně sušicí fáze.
Nastavení standardní intenzity sušení je tak vždy kompromisem mezi přípustnou vlhkostí materiálu danou normou a celkovou délkou sterilizačního cyklu.
Je tak na uživateli, aby si sám vyhodnotil, zda zbytkové množství vlhkosti v kontejneru při sterilizaci zejména těžkých kovových vsázek je pro něj ještě vyhovující. V opačném případě je třeba prověřit a případně změnit či zlepšit podmínky sterilizace, tj. zejména způsob ukládání materiálu a kvalitu páry.
Pokud přes všechna opatření na straně uživatele je zbytková vlhkost vsázky stále hodnocena jako nevyhovující, je možné upravit (prodloužit) sušicí fázi sterilizace, pokud to programové vybavení sterilizátoru umožňuje.
Ing. Zdeněk Švéda
BMT Medical Technology s.r.o.

1 thoughts on “Dobrý den. Mám dotaz, jak vyhodnotit účinnost sušící fáze sterilizátoru. Dle normy může být nárůst hmotnosti u kovových nástrojů 0,2% hmotnosti. Toto ale znamená cca 40 ml vody u 20 kg kontejneru s těžkými ort. nástroji. Když takový otevře instrumentářka na op. sále a je v něm na dně evidentně voda cca 20 ml, může považovat sterilizovaný materiál za dostatečně suchý. U jiného materiálu tento problém není – je dostatečně vysušený. Děkuji”

  1. K diskutovanému tématu mi dovolte komentář: výborným opatřením pro odstranění nadměrné vlhkosti ve speciálních případech jako je například sterilizace kombinovaných materiálů slouží absorpční balíčky InnerPack: v obálce z pevného materiálu je umístěn absorpční arch, který všechnu nadměrnou vlhkost absorbuje a nástroje tak po sterilizaci zůstávají suché. Výrobek najdete na webu http://www.vistex.cz. Jeho účinnost je v praxi ověřena.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *