XV. Dni centrálnej sterilizácie a centrálnych operačných sál – Zvolen – Slovensko

183864-top_foto1-vkqu7

V termíne od 22. do 24. apríla 2015 Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci so spoločnosťou prevencie nozokomiálnych nákaz a DKT SYSTEM s. r. o. za pomoci odborného garanta PharmDr. Jany Kubíkovej, PhD. organizuje opäť odborný seminár s medzinárodnou účasťou

  1. Dni centrálnej sterilizácie a  centrálnych operačných sál.

 

Podľa skúseností z bohato obsadených predchádzajúcich seminárov, účastníkmi sú nielen pracovníci centrálnych sterilizácií a operačných sál, ale aj iných medicínskych odborov, ktorí k diagnostike alebo v terapii používajú sterilnú zdravotnícku pomôcku alebo zdravotnícku techniku a jej príslušenstvo, čo Vám dáva priestor na konzultácie a otvorené diskusie k problematike Vášho oddelenia, nemocnice či vzniknutej situácií. Vašou účasťou však môžete prispieť aj k odbornej časti seminára prezentovaním skúseností z praxe vo vašom zariadení formou prednáška ohodnotenej 10 kreditmi, súčasne tým dopomôžete vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa ľahko získavajú odborné informácie a vytvárajú nové kontakty medzi účastníkmi semináru.

Pozvánka a přihláška:
2015-02-02-SK-konference-Zvolen-oznámení
2015-02-03-SK-konference-Zvolen-PRIHLÁŠKA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *