Konference “International Standards and Policy“

ickoÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví /ÚNMZ/, jako národní normalizační orgán a člen Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), si Vás dovoluje pozvat na konferenci pořádanou IEC, ISO a Evropskou hospodářskou komisí OSN (UNECE) nazvanou „International Standards and Policy“.

Konference má zejména upozornit na výhody plynoucí z odkazování na technické normy v právních předpisech a dále ukázat, jak mohou technické normy přispět k realizaci politických závazků přijatých na globální úrovni.

Tato akce, která se koná 2. listopadu 2015 v Ženevě, je jedinečnou příležitostí, jak propojit národní a mezinárodní politické činitele a tvůrce právních předpisů s tvůrci norem za účelem sdílení zkušeností a osvědčených postupů.

O den později, 3. listopadu, bude následovat půldenní kurz, který má za úkol seznámit účastníky s problematikou autorských práv k technickým normám a s praktickými aspekty odkazovaní na technické normy IEC a ISO.

Obě akce jsou určeny především pro politické činitele, zástupce ústředních správních úřadů, tvůrce právních předpisů a obecnou technickou veřejnost.

Programy k oběma akcím (včetně způsobu registrace) naleznete v přiložených souborech v odkazu:
http://www.unmz.cz/urad/konference-%22international-standards-and-policy%22

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *