Dobrý den,Můžete mi prosím zodpovědět,jestli mohou sanitárky ve sterilizaci kontrolovat sterilizační proces a provádět kontrolu tas a zároven se podepsat?Náše nadřízená nám tvrdí,že tuto práci smí provádět jen setry.Podotýkám,že sanitárky jsou zaškoleny pro obsluhu s tlakovýmí nádobami.Nemáme nic proti tomu,aby za vše odpovídaly setry,ale do sterilizace je nechtějí přijmout.V centrální sterilizaci je jen jedna sestra a ta práci nestíhá.Dočetla jsem se,že kontrolu sterilizace může provádět autorizovana osoba,dle zákona 258/2000.Může být autorizovanou osobou i sanitárka?

Dle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. v příloze č.4, odstavci 5 se uvádí, že : „Sterilizaci provádějí proškolení zdravotničtí pracovníci. Na Centrální sterilizaci zodpovídá za provoz a kvalitu zdravotnický pracovník, který absolvoval specializační studium nebo certifikační kurz, případně jiný zaškolený zdravotnický pracovník lékařského oboru.“
Ve vyhlášce MZ ČR č. 55/2011Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků je stanoveno, která zdravotnická povolání mohou zajišťovat dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků. Kromě sester např. podle

§ 43 vyhl.MZ ČR č.55/2011 Sb. – Sanitář
(1) Všeobecný sanitář vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále může a) pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborné- ho dohledu provádět pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, léčebné a diagnostické péče; přitom zejména může…
10. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby;

Z těchto dvou vyhlášek je jasné, že na centrální sterilizaci může zdravotnický pracovník vykonávat všechny práce předpokládající zdravotnické vzdělání, minimálně sanitářský kurz. Zdravotnickým pracovníkům, kteří mohou vykonávat činnost jen pod odborným dohledem, musí být tento dohled zajištěn. Jakým způsobem, to je věcí provozovatele.
Dagmar Ježková, vrchní sestra odd. CS FN Brno.

1 thoughts on “Dobrý den,Můžete mi prosím zodpovědět,jestli mohou sanitárky ve sterilizaci kontrolovat sterilizační proces a provádět kontrolu tas a zároven se podepsat?Náše nadřízená nám tvrdí,že tuto práci smí provádět jen setry.Podotýkám,že sanitárky jsou zaškoleny pro obsluhu s tlakovýmí nádobami.Nemáme nic proti tomu,aby za vše odpovídaly setry,ale do sterilizace je nechtějí přijmout.V centrální sterilizaci je jen jedna sestra a ta práci nestíhá.Dočetla jsem se,že kontrolu sterilizace může provádět autorizovana osoba,dle zákona 258/2000.Může být autorizovanou osobou i sanitárka?”

  1. Kontrolu sterilizace v rozsahu monitorování sterilizačních cyklů (viz odst. IV.VIII. přílohy č. 4 vyhlášky č. 306/2012 Sb.) provádějí proškolení zdravotničtí pracovníci jako nedílnou součást procesu sterilizace.

    Autorizace ve smyslu § 83a zákona č. 258/2000 Sb. je nutná až ke kontrole účinnosti sterilizačních přístrojů podle odst. IV.IX. přílohy č. 4 vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *