Neschválené biocidní účinné látky

ickoNeschválené účinné látky

Evropská komise může postupem podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, rozhodnout o neschválení účinné látky.

Přípravky obsahující neschválenou účinnou látku nemohou být dodávány na trh. Přípravky dodávané na trh před vydáním rozhodnutí Komise mohou být v souladu s čl. 89 výše uvedeného nařízení dodávány na trh 12 měsíců a používány 18 měsíců od doby, kdy rozhodnutí Komise o neschválení takové látky vstoupí v platnost.

V níže dostupné tabulce (PDF) je uveden seznam látek v kombinaci s příslušným typem přípravku, pro který Komise vydala rozhodnutí o neschválení.

Dodavatelé dotčených biocidních přípravků mohou oznámit stažení biocidního přípravku z trhu prostřednictvím registru CHLAP, viz přiložený návod dostupný níže.

kontaktní email: biocidy@mzcr.cz

Přílohy:
2016-02-03_neschvalene_UL_pub
Návod_na_podání_oznámení_o_stažení_výrobku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *