Dobrý den, prosím o upřesnění správného postupu při dezinfekci jícnové sondy. Provádíme buď dvoustupňovou dezinfekci (na ambulancích) nebo vyšší stupeň dezinfekce (na operačním sále), dle platné legislativy pro ošetřování endoskopů. Dle výrobce endoskopů postupujeme nesprávně a nedodržujeme doporučení výrobce, který vyžaduje provádět pouze jednostupňovou dezinfekci a poukazuje na to, že jícnová sonda mezi klasické endoskopy nepatří a námi prováděný postup poškozuje povrch sondy a zkracuje její životnost. OOVZ vyžaduje provádění dvoustupňové dezinfekce nebo vyššího stupně dezinfekce. Je toto řešeno nějakým zvláštním předpisem? Děkuji za odpověď.

K Vašemu dotazu sděluji: Pojem jednostupňová dezinfekce ve vyhlášce není. Pokud výrobce má na mysli dezinfekci po použití ZP kontaminovaného  biol. materiálem, pak je dezinfekce na místě a v rámci předsterilizační  přípravy celý postup končí sterilizací. Pouze endoskopy mají to výsadní postavení mezi ZP, že je možná volba mezi DD a VSD, jak správně popisujete. Výrobce je povinen sledovat právní předpisy nebo máte možnost změnit dodavatele a nakupovat  ZP, které jsou v souladu s našimi předpisy pro dekontaminaci ZP. U všech ZP hraje důležitou roli množství oplachové vody.

RNDr. Jaroslava Zelenková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *