Na kosmetických veletrzích i na internetových stránkách se v současné době nabízí řada tzv.“sterilizátorů“. Pricipy, na základě kterých by měly pracovat, se neshodují se způsoby sterilizace uvedenými ve vyhlášce č. 306/2012, která legislativně řeší zdravotnická zařízení. Jedná se např. o kuličkový „sterilizátor“, kde výrobce popisuje, že kuličky se zahřejí na teplotu 150 až 200°C a nástroje zasazené do kuliček jsou sterilní po 6 až 10 minutách. A že tento způsob fyzikální sterilizace je možno uplatnit v provozovnách péče o tělo, i případně jako jiný způsob sterilizace. Chtěla jsem se zeptat, jak mám přistupovat k takovéto nabídce? Jaké doklady je potřeba vyžadovat po výrobci/prodejci a jaké doklady je nutno předložit při kontrole OOVZ? Děkuji za radu.

Dle § 51 písm.i)  vyhlášky MZČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č.602/2006 Sb., je nutné používání sterilních nástrojů, kterými je porušována integrita lidské kůže (například depilační jehly, sklapely). Dále dle § 21 odst. 1 písm.c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné (i provozovny péče o tělo) povinna zajistit, aby výkonem činností epidemiologicky závažných nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním.

Sterilizace je proces následující po předsterilizační přípravě a je striktně definován Vyhl. MZ ČR č.306/2012 Sb. Použití přístrojů, jejichž charakteristika nevyhoví tomuto předpisu není tedy přípustné. Povinnost tuto skutečnost doložit má výrobce, případně dodavatel.

Rozsah požadovaných dokladů při kontrolách si ověřte přímo u OOVZ.

Ivan Kareš

1 thought on “Na kosmetických veletrzích i na internetových stránkách se v současné době nabízí řada tzv.“sterilizátorů“. Pricipy, na základě kterých by měly pracovat, se neshodují se způsoby sterilizace uvedenými ve vyhlášce č. 306/2012, která legislativně řeší zdravotnická zařízení. Jedná se např. o kuličkový „sterilizátor“, kde výrobce popisuje, že kuličky se zahřejí na teplotu 150 až 200°C a nástroje zasazené do kuliček jsou sterilní po 6 až 10 minutách. A že tento způsob fyzikální sterilizace je možno uplatnit v provozovnách péče o tělo, i případně jako jiný způsob sterilizace. Chtěla jsem se zeptat, jak mám přistupovat k takovéto nabídce? Jaké doklady je potřeba vyžadovat po výrobci/prodejci a jaké doklady je nutno předložit při kontrole OOVZ? Děkuji za radu.”

  1. Bližší informace o specifikovaných „sterilizátorech“ se dají dohledat na internetu. Z nich lze usuzovat, že se jedná o přístroje založené na působení suchého tepla. Dále je z informací patrné, že byť tyto přístroje výrobci nazývají „sterilizátory“, proces v nich specifikují jako „dezinfekci“, navíc pouze pracovní části příslušného nástroje.

    Je třeba si též uvědomit, že sterilizace zdravotnických prostředků (nástrojů), které se používají k poskytování zdravotních služeb, se musí provádět v přístrojích klasifikovaných jako zdravotnické prostředky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *