Dobrý den, prosím o odpověď, zda je možné uznat při SZD jako doklad úspěšnosti parní sterilizace pouze záznamy z flashdisku? Dle mého názoru, tento záznam není v souladu s vyhl. č. 306/2012 Sb., neboť nesplňuje její požadavky. Děkuji

K Vašemu dotazu sděluji:

záznam do sterilizačního deníku o sterilizačním cyklu může mít formu listinnou, tj. ruční záznam nebo výtisk z tiskárny nebo elektronickou, tj. záznam procesních dat na záznamovém médiu (interní paměť přístroje, externí USB disk nebo paměťová karta, síťové úložiště ap.).

Pokud se použije elektronická forma záznamu, musí být zajištěno

přezkoumání těchto záznamů fyzickou osobou tak, že spolu s elektronickým záznamem bude uložena vhodnou formou identifikace osoby, která tento záznam přezkoumala a vyhodnotila nebiologické systémy.

Paměťová média lze doporučit taková, která jsou určena pro průmyslové použití a která mají zaručenou potřebnou životnost a trvanlivost uložených dat. Tato data se musí  pravidelně zálohovat. Při technickém zabezpečení nemůže dojít k záměně, výměně nebo zneužití  nebiologických systémů.

RNDr. Jaroslava Zelenková

2 thoughts on “Dobrý den, prosím o odpověď, zda je možné uznat při SZD jako doklad úspěšnosti parní sterilizace pouze záznamy z flashdisku? Dle mého názoru, tento záznam není v souladu s vyhl. č. 306/2012 Sb., neboť nesplňuje její požadavky. Děkuji”

  1. Dobrý den, žádám o upřesnění výše uvedené odpovědi na dotaz. Co je považováno za „vhodnou formu identifikace osoby“ při elektronickém vedení dokumentace sterilizačního deníku.

    Děkuji Jana

  2. Podle obecných zásad musí být každá sterilizační šarže tzv. „uvolněna“ [viz např. ČSN EN ISO 17665-1, čl. 11 nebo vyhláška č. 306/2012 Sb., příloha č. 4, odst. IV.VIII.1.b) a IV.VIII.2.b)]. To znamená, že konkrétní osoba musí přezkoumat parametry sterilizace a její výsledek, vyhodnotit příslušné indikátory a stvrdit svým podpisem, že vsázka je sterilní a tedy uvolněna pro další použití.

    v diskutovaném případě, je-li záznam (protokol) o sterilizaci elektronický, musí vedle toho existovat alespoň jednoduchý deník s čísly sterilizačních šarží, kde jednotlivě konkrétní osoba svým podpisem stvrdí přezkoumání a uvolnění této šarže.
    Lze si představit i pokročilé elektronické logování konkrétních osob (např. chipem) a následně i elektronický podpis této zalogované osoby, umožňuje-li to sterilizátor.

    Pokud by se jednalo o pracoviště sterilizace, kde sterilizátor může obsluhovat výlučně jen jedna konkrétní osoba, z povahy věci pak ručí za přezkoumání a výsledek sterilizace ona v plném rozsahu a shora uvedený deník by byl nadbytečný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *